Ligestilling i familien

Anden blog på hjemmesiden West Nordic Gender Equality

Ligestilling i familien – primær socialisering

Hvem har ikke oplevet at føle sig uretfærdigt behandlet i forhold til sin søster eller bror? Eller synes det var snyd, at voksne må noget, som man som barn ikke må?

Ja, vores oplevelser om ligestilling begynder tidligt. Hvordan reagerer man på at få en datter eller en søn? Hvordan behandler man som forælder en datter og en søn? Vi ser som børn vores forældre snakke sammen, være på, være sammen og være uenige sammen på måder, som påvirker os i vores opfattelse af at være en pige eller dreng – mand eller kvinde. Vi ser, hvordan man må tale til en mand eller en kvinde – det viser vores forældre os. De er for manges vedkommende de første rollemodeller, børn har. Deres måde at være på overfor hinanden og overfor børn er noget, de selv har lært. Børn ser også, hvordan hele familien er overfor hinanden til jul, kaffemikker, fødselsdage mm. Ser hvordan man opfører sig, når der er uenigheder og konflikter. De ser også, hvordan man kan komme godt ud af det med hinanden.

Den første primære socialisering er det samme, som det vi lærer ved at se, hvordan man behandler hinanden og sig selv i en familie. Så hvad vil vi gerne give videre? Hvilke værdier var vigtige i den familie, vi voksede op i? Har vi de samme værdier i den familie, vi selv skaber, eller ændrer vi dem? Og hvordan? En klog mand tog engang et spejl med til et kursus, jeg var på, og sagde, at man skulle kigge ind i det spejl først og så beslutte, hvordan man ville snakke og være overfor andre.

Advertisement