Kurser

Stress håndteringskursus “Sådan undgår du stress” er et 2 dages kursus, som afgrænser, hvad stress er, hvordan det kan komme til udtryk og hvad årsagen til stress kan være. Der gives konkrete redskaber til forebyggelse og håndtering af stress.
Kurset har til formål at få hoved og krop til at fungere sammen og komme i balance. Ved hjælp af oplæg, øvelser og gruppearbejde vil der være fokus på hvordan lederen, medarbejderen og kollegaen kan håndtere stress i fællesskab. Der præsenteres værktøjer du selv kan bruge til at forebygge og vende stress til personlig udvikling.

Næste kursus afholdes d. i oktober 2020.

Tilmelding foregår via mail til kursus@ninuuk.gl eller til jketwa@gmail.com

Konflikthåndteringskursus “Lær af dine konflikter” er et 2 dages kursus, som klæder dig på til at blive bedre til at forstå og håndtere konflikter. De kompetencer du får på kurset kan bruges både på arbejdet, i familien og i andre sammenhænge du indgår i i dit liv.

Konflikter vil altid kunne opstå, så længe der er mennesker med forskellige personligheder, interesser og behov. Vores evne til at håndtere konflikter har vi med som erfaring, men den evne kan udvikles.

Du får viden om typer af konflikter og lærer på kurset at bruge forskellige metoder til at forstå og håndtere konflikter. Du får indsigt i forholdet ml. sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere samt du får viden om og øver dig i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Du får også indblik i dine egne reaktioner og bliver klogere på, hvilke roller du kan vælge at tage i en konflikt. Der vil ligeledes være redskaber til at kunne lave konfliktmægling.

Robusthedskursus “Styrk din mentale robusthed”
Jeg holder Robusthedskurser flere gange hvert år.
Kurset henvender sig til dig, som gerne vil udvikle dine kompetencer og kommunikationsevne. Det henvender sig også til dig, som ønsker at blive bedre til at tackle konflikter og lære at sætte både private og arbejdsmæssige mål. Kurset har til formål at øge dit selvværd, selvtillid og generelt øge din robusthed. Der er særligt fokus på kommunikation og konflikthåndtering.

Temaer i kurset er bl.a. kommunikation, selvindsigt, indrestyring, konflikthåndtering, robusthed og kompetencer. Kurset består skiftevis af undervisning og øvelser. Der vil være hjemmeopgaver.

Robusthedkurserne er inddelt i et basiskursus med to moduler med nogle ugers mellemrum. Der er fra efteråret 2018 kommet et modul III, som er en overbygning på basiskurset. Kun personer der har gennemført basiskurset, kan tilmelde sig modul III.
Hvert modul varer to dage og er fra kl. 9.00-16.00.
Kurset afholdes i Nuuk. Man kan også booke mig til at holde kurset i en anden by, hvis der minimum er 8 kursister.

Kurset afholdes i foråret 2020 i Ledelsesakademiet under overskriften “Styrk din mentale robusthed”.
Modul I afholdes i september 2020. Modul II afholdes i oktober 2020. Modul III afholdes i november 2020.

Tilmelding til kurset i Ledelsesakademiet foregår pr. mail til kursus@ninuuk.gl

Modul III afholdes også i min egen praksis i november 2020.
Prisen for Modul III i min praksis er 6.000 kr.

Tilmelding til Modul III i min egen praksis foregår pr. mail til jketwa@gmail.com

Teambuilding kurser.
Relationer er en afgørende faktor for at lykkedes som organisation og team under forandringer. Teamkurset har fokus på at optimere og udvikle jeres team igennem et forløb med læring, teambuilding, træning og analyser.

I dette teambuilding kursus sættes der fokus på at skabe arbejdsglæde og motivation i en verden under konstant forandring.

Deltagerne vil modtage en række effektive strategier og opskrifter på at skabe et motiveret arbejdsmiljø.
At satse på at nogle få nøgle personer i organisationen kan motiverer de andre er farligt. Økonomiske og materielle gulerødder er sjældent tilfredsstillende (Se Dan Pinks tedtalk). Den mest effektive løsning på denne udfordring er at lære medarbejderne at motivere sig selv og hinanden og derigennem skabe arbejdsglæde.

Udbytte i kurset er:
En motiveret medarbejder
Forandringsappetit
Drive og handlingsorientering
Deltagerne vil opnå færdigheder i:
At påtage sig en positiv energisk holdning og indstilling
Udfordre vaner og gamle adfærdsmønstre
At motivere sig selv og hinanden