Krisehjælp

Jeg anbefaler krisehjælp, når du/I er i en krisesituation. Det kan være i forbindelse med voldsomme hændelser såsom en ulykke, et overfald, et røveri, tab af en nær person eller et overgreb – fx en voldtægt.

Krisehjælpen kan være individuel eller i grupper. Krisehjælp skal helst foregå inden for 3 døgn efter den voldsomme hændelse.

Krisehjælpen kan hjælpe til at forstå de følelser og den adfærd, man kan opleve i en krisesituation; at få fortalt om de indtryk, man har haft under hændelsen og få noget at vide om, hvad man kan gøre for at håndtere situationen.

Advertisement