Faglige metoder

Her vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder.

Jeg har tavshedspligt som psykolog, så de ting, der bliver sagt under terapien, bliver ikke fortalt til nogen andre.

Jeg inddeler psykologarbejdet i to lige vigtige processer:

Det ene er udredningen, som er en faglig vurdering af, hvilken problemstilling du står med. Det er psykologens opgave at hjælpe dig til at forstå årsagen til den situation, du står i. Hvis ikke vi finder den grundlæggende årsag til problemet, kan du komme til kun at bearbejde symptomerne på det oprindelige problem. Og problemet vil højst sandsynligt dukke op igen i samme eller forandret form. Derfor stiller jeg nogle spørgsmål i de første samtaler for at danne mig et billede af den baggrund og personlighed, du har. Den historie, vi som mennesker fortæller om os selv og andre, er et bevidst eller ubevidst valg, vi træffer, og som fortæller meget om, hvordan vi tænker og føler. Og hvordan livet har påvirket os. Opvækst, partnere, børn, familie, interesser, oplevelser, job m.m. er med til at forme os til dem, vi er.

Den næste vigtige proces er interventionen. Jeg anvender oftest psykoterapi, men kan også vælge at arbejde kognitivt i nogle få tilfælde. Terapi betyder på græsk helende, så terapi skulle gerne kunne bidrage til at hele nogle af de svære problemer, vi kan stå med som mennesker. Alt efter hvilken problemstilling der kommer frem under udredningen, og den personlighed du har, vælger jeg en eller flere metoder til at hjælpe med at skabe indsigt i problemet og guide dig på vej til et sted, hvor du kan opnå større indrestyring og ro. Jeg ved nødvendigvis ikke som terapeut, hvor det sted er, men jeg er med på vejen derhen.

Jeg er meget interesseret i, hvad forskningen kan fortælle os og byder gerne ind med viden. For eksempel viser forskningen nogle interessante forskelle mellem mænd og kvinder, der kan være gavnlige at bringe ind i forbindelse med parterapi.

Advertisement