Ligeværd – ligestilling

Første blog til hjemmesiden West Nordic Gender Equality

LIGEVÆRD – LIGESTILLING

Kan man diskutere, om mennesker er lige meget værd og hvorfor er det relevant, når man tænker på ligestilling?

Jeg har som person og psykolog i Grønland meget svært ved at se nogle argumenter for, at vi mennesker ikke er lige meget værd uanset alder, race, køn, uddannelse og religion. Jeg har mødt mange, som tror, vi er det værd, vi kan. Men det vil jo så betyde, at handicappede og små børn ikke er noget værd eller ikke lige så meget værd som andre, fordi de ikke kan særligt meget. Det, vi kan, har at gøre med selvtillid. Tillid til vores egne kompetencer. Det vi er værd, har at gøre med vores selvværd. Det vi selv mener, vi er værd. Selvtillid og selvværd er ikke det samme. Vores oplevelse af at være noget værd får vi med os, fra vi er små. Vi tager det med os ud i voksenlivet og vores følelse af selvværd eller mangel på samme påvirker vores adfærd, tankemønster, valg af partner, valg af job, hvordan vi behandler vores børn osv. Det påvirker også vores måde at tænke ligestilling på. Eller nærmere være ligestillede.

For vi viser jo i vores adfærd overfor andre, hvad vi mener om dem og hvad vi synes, de skal have ret til og mulighed for. Vi reagerer med harme over uretfærdighed, når der er tydelig forskelsbehandling af mennesker. Jeg ser en del mennesker, som ikke har fået lov til at få et godt selvværd med ud i voksenlivet og som nogle gange selv har svært ved at behandle andre og sig selv som ligestillede. Som desværre ikke mener, at de selv og andre har de samme rettigheder og muligheder. Jeg vil vove den påstand, at ligeværd og ligestilling er to sider af samme sag.

Advertisement