Ligestilling i daginstitutioner

Tredje blog til hjemmesiden West Nordic Gender Equality

Ligestilling i daginstitutioner – sekundær socialisering

For mange børn er det en spændende og nogle gange svær udfordring at komme i vuggestue eller børnehave for første gang. Det er her, børn går igennem den sekundære socialieringsproces. Det er sjovt at have nogle at lege med, men også svært at dele og omgås med hinanden. Jeg har stor respekt for de mennesker, som tager den opgave på sig at lære de små størrelser at omgås hinanden. Det kræver meget energi for et barn at klare sig i en vuggestue og børnehave.

Jeg læste engang om en undersøgelse, hvor soldater skulle lege i en tilpasset størrelse børnehave. De var udmattede allerede til frokost. Udover at lære en masse ting som at holde en kop og lære at dele legetøj, lærer børnene også noget om at være pige og dreng i en daginstitution. Og der er naturlige forskelle mellem drenge og piger. Hjerneforskningen har for lang tid siden påvist, at drenge og pigers hjerner ikke arbejder på helt samme måde.

Men betyder det, at vi så skal behandle dem forskelligt? Jeg synes, vi skal tage hensyn til de forskelle ved at sikre, at de har de ting, de skal bruge til at tilfredsstille deres forskellige nysgerrighed og udfoldelsesbehov. At  børn skal have samme muligheder for at have mad, leg, snakke, tøj osv. De har ret til at have en mening, og de har ret til at blive behandlet godt og ligeværdigt. De har ret til at føle sig lige så meget værd som andre uanset hvilket køn, hvilken familie eller hvilken personlighed, de har. Har børnene i vores daginstitutioner de samme rettigheder og muligheder? Er der ligestilling i vores daginstitutioner?

Advertisement