Dine børn – mine børn – vores børn

Artikel bragt i Arnanut oktober 2011

Når to mennesker vælger at få et barn sammen, er en familie skabt. Parforholdet ændrer sig ofte meget, når der kommer et nyt lille menneske, som kræver omsorg og pleje. Det kan være en stor udfordring at klare forandringerne, derfor ender mange par desværre med at gå fra hinanden. Eller også har bruddet en anden årsag. På et tidspunkt indgår forældrene i nye parforhold, hvor deres nye kærester måske også har børn – en sammenbragt familie er skabt. Parforholdet er i begge typer familier det bærende element – man kan se det som to søjler, der bærer taget.

En familie kan ses som et fællesskab, hvor alle i familien er medlem. Fællesskabet bygger på nogle værdier, som er vigtige at få sat ord på. Der er brug for alle i fællesskabet. Alle i familien har opgaver og pligter. Der er voksenopgaver og børneopgaver. Det kræver en del fleksibilitet og tålmodighed at få en sammenbragt familie til at fungere. Som i enhver anden familie skal man lære at tage hensyn til andres behov. Børnenes behov for kontakt og omsorg er de vigtigste behov at tage vare på. Derudover er der en del planlægning, økonomi og praktiske opgaver, som man er ansvarlig for fungerer. Man er også forpligtet til at samarbejde med børnenes anden forælder. De voksne er rollemodeller for børnene, så evnen til at kommunikere og håndtere konflikter er vigtig. Børn lærer ved at se, hvad man gør mere end det man siger. Det kan være en fordel for barnet at have flere voksne rollemodeller som er tilfældet i en sammenbragt familie. Barnet kan også være glade for at have nogle andre børn at lege med og opleve ting med. Men det er en stor udfordring at nå frem til de positive gevinster ved en sammenbragt familie. De første år er generelt de sværeste. Udfordringerne kan ses både fra barnets  og den voksnes synspunkt:

Barnet i den sammenbragte familie
Børnene skal vænne sig til, at deres familie igen ændrer sig. De har allerede skullet vænne sig til, at deres egen oprindelige familie blev opløst, gennemgå sorgprocessen ved det tab og vænne sig til at begå sig i to verdner. Så det at skulle indgå i en sammenbragt familie kan være meget svært. Det er noget børn skal lære ved at blive guidet af de voksne. For børnene er der stor følelsesmæssig forskel på egen forælder og andre voksne ligesom der er følelsesmæssig forskel på egne søskende og andre børn. Det er helt naturligt, at børn har det sådan. Det er også helt normalt, at børn specielt i starten er jaloux på forælderens nye kæreste. Måske føler de sig truet af den opmærksomhed den nye kæreste får af forælderen. Det kan også være, at de ikke lide den nye kæreste og skal lære at håndtere et nyt fællesskab med en voksen, de ikke selv har valgt at dele deres hjem med. Derfor kan det være godt for barnet, at det får mulighed for at vænne sig til den nye kæreste og dennes børn, inden de skal til at dele deres hjem med dem. Børnene kan også blive jaloux på de andre børn i den sammenbragte familie. Måske får de lov til nogle ting, de ikke selv har oplevet at få lov til. Det kan være, at de er jaloux over den opmærksomhed, de andre børn får af deres forælder og har derfor stort behov for at blive bekræftet af deres egen forælder. Noget af det sværeste for barnet er at opleve kritik af den anden forælder, som ikke er en del af den sammenbragte familie. Barnet oplever det som en indirekte kritik af sig selv og kan føle vrede mod den forælder, som har valgt at bryde den oprindelige familie. Vreden kan bl.a. komme til udtryk i en modstand mod den nye familie, så forælderen må give barnet mulighed for at udtrykke sig og mulighed for at være vred over at skulle igennem endnu en forandring. Børn har nemmere ved at tilpasse sig, hvis de oplever, at der er plads til deres reaktioner.

Børnene skal begå sig i to verdner, som måske er meget forskellige fra hinanden. De kan føle sig i klemme mellem de to verdner,  og derfor kan det være en fordel at snakke med barnet om, hvilke regler der fungerer det ene sted og det andet sted. Børn kan godt lære at håndtere de to verdner, hvis de oplever omsorg og rum til at være sig selv begge steder. Skiftet mellem de to hjem kan være vanskelig lige de første timer eller dage. Børn har behov for en fast base, hvor de føler, de hører til. Så forældrene skal have afklaret, hvor længe barnet skal være det ene og det andet sted. Det er sjældent en god ide at udsætte barnet for at vælge mellem de to hjem, for det er en umulig opgave for barnet. Det er som at skulle vælge mellem sine forældre og det bør man ikke udsætte børn for.

Den voksne i den sammenbragte familie
Fordelen for den voksne i den sammenbragte familie er, at de selv har valgt at indgå i en ny familie. At de oplever en ny chance til at være en del af et kærlighedsforhold og en ny familie med deres børn. Det gør dog ikke udfordringerne i at få den sammenbragte familie til at fungere nemme. Der er mange praktiske opgaver at løse, når familien vokser. Der er børn, der skal hentes og bringes på bestemte tidspunkter, så det kræver en hel del planlægning og fleksibilitet af alle voksne for at få det til at fungere. Der er økonomiske forhold, som er vigtige at få på plads ifht. børnenes behov. Forventninger om at  man også betaler for kærestens børn kan f.eks. være gode at få afklaret fra starten, så konflikter af den art forebygges. Samarbejdet med ekskæresten er ofte en stor udfordring, for der var jo en grund til, at man skiltes. Når man har fået børn sammen, er man forpligtet til at samarbejde om barnets trivsel uanset om man bor sammen eller ej. Det kræver, at man snakker med ekskæresten omkring aftaler, økonomi og barnets trivsel generelt. Det er optimalt, hvis man kan lægge sine indbyrdes uoverensstemmelser til side, når der er børnefødselsdage og andre højtider. Der er mange ting at tage højde for, så det er ikke unormalt, at man kan opleve dårlig samvittighed over alle de ting, man ikke når. Derfor kan det være en god ide at få afklaret forventningerne  og rollefordelingen med ens kæreste, så  rammerne for planlægningen og trivslen bliver så optimale som muligt.

De mere følelsemæssige udfordringer kan være jalousi på kærestens børn. Det kan være svært at indrømme jalousi på et barn, men det kan hjælpe at snakke med sin kæreste om det, så der er mulighed for at komme over jalousien. Jalousien kan handle om, at man mangler opmærksomhed eller bekræftelse. Der er også følelsesmæssig forskel på egne børn og andre børn. Det giver bare ikke grønt lys til at forskelsbehandle børnene, men det naturligt nok at føle mere for sine egne børn end kærestens børn. Der kan også forekomme jalousi over kærestens ekskæreste. De har jo en historie, man ikke er en del af, men det er vigtigt at huske, at ens kæreste blev skilt fra den kæreste af en årsag. Det kan være meget opbyggende for parforholdet at tage sig tid til at være sammen og få oplevelser sammen som par, så man bevarer nærheden i forholdet

En ny familietype – den sammenbragte familie
Der er mange tråde, der må hænge sammen, når man skal skabe en ny familie med en samhørighedsfølelse. Det er helt normalt, at det tager tid at vænne sig til, at ens hjem fungerer anderledes end det første hjem, man var vant til. Nye udfordringer koster tid og energi, så det kan medføre, at man for en periode ikke lige har kræfter til det, man plejede at klare. Børn lærer meget af at se at deres forældre kan komme videre og at forandringer kan medføre noget godt. Det er sjældent nemt, men med en åben indstilling og vilje til at få det til at fungere sammen, kan det lykkes.

GODE RÅD

  • Tag tid til parholdet, så nærheden bliver bevaret og udviklet. Det er også en god rollemodel for børn.
  • Sørg for at holde ferie sammen, så samhørighedsfølelsen i den nye familie bliver styrket.
  • Deltag i fællesaktiviteter. Fælles oplevelser skaber nye bånd og gode historier.
  • Bekræft børnene i, at de er elsket og ønsket.
  • Få afklaret jeres forventninger til hinanden, så misforståelser så vidt muligt kan undgås.
  • Sørg for klare regler i hjemmet, så konflikter bliver forebygget.
  • Tag konflikterne, når de kommer, så de ikke vokser sig store.
  • Tag tid med dit barn alene, så I bevarer nærheden,og dit barn undgår at føle sig overset.

Hjemmesideforslag: www.sammenbragte-familier.dk

Advertisement